Usługi

Rozwiązania w zakresie zarządzania wagą dla mężczyzn i kobiet

W Downstate Adult Health NP rozumiemy, że nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie do utraty i zarządzania wagą.

Podejmujemy spersonalizowane podejście, aby pomóc naszym pacjentom w tej podróży.

Zaczynając od początkowej konsultacji, aby uzyskać pełny obraz historii zdrowia i celów pacjenta, wykorzystujemy to do stworzenia spersonalizowanego, trwałego planu zarządzania wagą, odpowiedniego dla każdego indywidualnie.

Nasz program medycznej utraty wagi obejmuje:

  • Semaglutid
  • Tirzepatid
  • Bupropion z niską dawką naltreksonu (LDN)
  • Tesofensin
  • Fentermin
  • Metformin
  • Liczne dodatki takie jak zastrzyki z witaminy B12, krem na spalanie tłuszczu (kwas glicyretynowy i aminofilina),
  • Lipo-MIC, zastrzyki GOAL
  • Poradnictwo żywieniowe i treningowe, wraz z ciągłym wsparciem